infonesia.xyzBali – Mendag Zulkifli Hasan menegaskan TIIMM G20 menjadi momentum tepat dalam meningkatkan kesejahteraan secara merata.